تاريخ : شنبه 30 دی 1391برچسب:, | 16:53 | نويسنده : ✿↝ ..ℳΘɲส.. ↜✿

زندگی مثل دوچرخه سواری می مونه ..واسه حفظ تعادلت هميشه بايد در حركت باشي ....آلبرت انیشتن


برچسب‌ها:
تاريخ : شنبه 30 دی 1391برچسب:, | 16:48 | نويسنده : ✿↝ ..ℳΘɲส.. ↜✿

تـــــــــــــرجیح میدهم درخیابان پابرهنه باشم بـــــــــــه فکرخدابـــــــــاشم تااین که درمسجدباشم به فکرکفش هایم بــــــــــاشـــــــــــــــــــــــم.


برچسب‌ها:
تاريخ : شنبه 30 دی 1391برچسب:, | 16:43 | نويسنده : ✿↝ ..ℳΘɲส.. ↜✿

خــــــــــــدایامـــــــــن کلبه ی فقیرانه ای دارم که تــــــــــــــــــودرعرش کبریای خودنداری مـــــــــــــــن چون تو رادارم چون تــــــــــــــــــوخودنداری.


برچسب‌ها:
تاريخ : شنبه 30 دی 1391برچسب:, | 16:38 | نويسنده : ✿↝ ..ℳΘɲส.. ↜✿

من رقص دختران هندی رابیشترازنمازخواندن پدرومادرم دوست دارم چون اون دخترهاباعشق میرقصند ولی پدرومادرم ازروی عادت

 


برچسب‌ها:
تاريخ : شنبه 30 دی 1391برچسب:, | 16:34 | نويسنده : ✿↝ ..ℳΘɲส.. ↜✿

دل آدم ها به اندازه ی حرفهاشون بزرگ نیست ... اما اگه حرفاشون از دل باشه می تونه بزرگترین آدم ها رو بسازه


برچسب‌ها:
تاريخ : جمعه 29 دی 1391برچسب:, | 10:25 | نويسنده : ✿↝ ..ℳΘɲส.. ↜✿

 

 

 

عشق                                         بيداد   من

 

 

 

باختن                  يعني                     لحظه                 عشق

 

 

 

جان                         سرزمين           يعني                           يعني

 

 

 

زندگي                                   پاک   عشق                                 ليلي و

 

 

 

قمار                                           من                                       مجنون

 

 

 

در                              عشق يعني ...           شدن

 

 

 

ساختن                                                                                 عشق

 

 

 

 

 

كلبه                                                                        وامق و

 

 

 

يعني                                                                   عذرا

 

 

 

عشق                                                           شدن

 

 

 

  من                                                عشق

 

 

 

 فرداي                                     يعني

 

 

 

  كودك                            مسجد

 

 

 

  يعني               الاقصي

 

 

 

عشق     من  

 

 

 

عشق                                         آميختن                                      افروختن

 

 

 

يعني                                به هم           عشق                              سوختن

 

 

 

چشمهاي                        يكجا                    يعني                          كردن

 

 

 

پر ز                 و غم                            دردهاي             گريه

 

 

 

خون/ درد                                                   بيشمار

 

 

 

  عشق                                   من   

 

 

 

    يعني                            الاسرار   

 

 

 

    كلبه                   مخزن  

 

 

    اسرار     يعني  

 


برچسب‌ها:
تاريخ : پنج شنبه 28 دی 1391برچسب:, | 17:14 | نويسنده : ✿↝ ..ℳΘɲส.. ↜✿

 

 

 

یادمــان بـاشــد :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقتـــی کـسـی را بـه خـودمـان وابـســتـه کــردیـمــــــ ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در بـرابـرش مســئولیــــمــــــ ...

 

 

 

 

 

 

در بـرابـر اشـکــــــ هایــش ،

 

 

 

 

 

 

 

شـکـســتن غــرورش ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لـحــظه هـای شـکـســتنــش در تنـــهایـی و لـحــظه هـای بـی قــراریـش ... .

 

 

 

 

 

 

 

و اگـر یـادمــان بــرود ،

 

 

 

 

 

 

 

در جـایـی دیـــگر ســرنوشــت یـادمـان خــواهـد آورد ،

 

 

 

 

 

 

 

و ایـن بـار مــا خـود فــــرامـــــــــــوش خـواهیــمــــــ شــد ...

 

 

 


 

این هم از بخت ماست...

 


 


برچسب‌ها: